Bình Thuận:

Hơn 1.000 suất quà hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top