CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ:

Hơn 1.000 người lao động mất việc được nhận trợ cấp từ doanh nghiệp

Lên top