LĐLĐ quận Sơn Trà (Đà Nẵng):

Hơn 1.000 đoàn viên được kết nạp trong 6 tháng đầu năm

Hội thi đoàn viên công đoàn giỏi ở LĐLĐ quận Sơn Trà ngày 30.5. Ảnh: H.VINH
Hội thi đoàn viên công đoàn giỏi ở LĐLĐ quận Sơn Trà ngày 30.5. Ảnh: H.VINH
Hội thi đoàn viên công đoàn giỏi ở LĐLĐ quận Sơn Trà ngày 30.5. Ảnh: H.VINH
Lên top