Hơn 100 doanh nghiệp 3 tại chỗ được hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ

Hỗ trợ thực phẩm cho công nhân trong thời gian giãn cách xã hội tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hỗ trợ thực phẩm cho công nhân trong thời gian giãn cách xã hội tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hỗ trợ thực phẩm cho công nhân trong thời gian giãn cách xã hội tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top