Hơn 1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam ủng hộ người dân vùng thiên tai. Ảnh: Minh Long
Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam ủng hộ người dân vùng thiên tai. Ảnh: Minh Long
Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam ủng hộ người dân vùng thiên tai. Ảnh: Minh Long
Lên top