VỤ “PHÙ PHÉP” NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐI CHỮA BỆNH, MẤT TÍCH RỒI... TỬ VONG:

Hôm nay, thi hài lao động Trần Thị Bình sẽ được đưa về Việt Nam

Bà Trần Thị Bình - NLĐ bị khuyết tật, đi XKLĐ rồi tử vong bên Saudi Arabia.
Bà Trần Thị Bình - NLĐ bị khuyết tật, đi XKLĐ rồi tử vong bên Saudi Arabia.
Bà Trần Thị Bình - NLĐ bị khuyết tật, đi XKLĐ rồi tử vong bên Saudi Arabia.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM