Hôm nay (13.8) “chốt” phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019

Cảnh phiên họp lần thứ 2 diễn ra vào tháng 7 vừa qua.
Cảnh phiên họp lần thứ 2 diễn ra vào tháng 7 vừa qua.
Cảnh phiên họp lần thứ 2 diễn ra vào tháng 7 vừa qua.