Hội Tương trợ gia đình Changshin: Giúp người lao động yên tâm làm việc

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam trao số tiền hỗ trợ cho gia đình công nhân chẳng may qua đời. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam trao số tiền hỗ trợ cho gia đình công nhân chẳng may qua đời. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam trao số tiền hỗ trợ cho gia đình công nhân chẳng may qua đời. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top