Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội thi thợ giỏi ngành may trong Quân đội, Công an năm 2016