Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội thi góp phần nâng cao chất lượng cán bộ CĐ của ngành xây dựng Hà Nội