Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi khối huyện Hải Phòng năm 2019

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng - tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng - tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng - tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi
Lên top