Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi ngành Xây dựng Hà Nội năm 2020

Trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2020 của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2020 của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2020 của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Lên top