Hội thảo “Xây dựng quan hệ lao động hài hoà - kinh nghiệm Nhật Bản và Việt Nam“