Hội thao ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình

Các vận động viên, cổ động viên tham gia thi đấu và cổ vũ môn kéo co.
Các vận động viên, cổ động viên tham gia thi đấu và cổ vũ môn kéo co.
Các vận động viên, cổ động viên tham gia thi đấu và cổ vũ môn kéo co.
Lên top