Hội thảo “Nâng cao năng lực công đoàn trong ngành Dệt May”

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Mai Đức Chính cùng các đại biểu hoạt động trong Hội thảo
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Mai Đức Chính cùng các đại biểu hoạt động trong Hội thảo
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Mai Đức Chính cùng các đại biểu hoạt động trong Hội thảo
Lên top