Hội thảo khoa học về bình đẳng giới và cân bằng giới tính khi sinh

Khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: T.H
Khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: T.H
Khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: T.H
Lên top