Hội thao - Hội chợ cán bộ, viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Các vận động viên tranh tài. Ảnh: HVNN
Các vận động viên tranh tài. Ảnh: HVNN
Các vận động viên tranh tài. Ảnh: HVNN
Lên top