Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

Ngay sau lễ khai mạc các VĐV đã tham gia trành tài môn bóng bàn. Ảnh: Đắc Cường
Ngay sau lễ khai mạc các VĐV đã tham gia trành tài môn bóng bàn. Ảnh: Đắc Cường
Ngay sau lễ khai mạc các VĐV đã tham gia trành tài môn bóng bàn. Ảnh: Đắc Cường
Lên top