Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang: Quan tâm đặc biệt tới đời sống công nhân lao động

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (giữa), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ 2 từ phải sang) và lãnh đạo các bộ, ngành; các đại biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang 2018 sáng 9.8. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (giữa), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ 2 từ phải sang) và lãnh đạo các bộ, ngành; các đại biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang 2018 sáng 9.8. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (giữa), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ 2 từ phải sang) và lãnh đạo các bộ, ngành; các đại biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang 2018 sáng 9.8. Ảnh: TTXVN