Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn

Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác thi đua

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) dẫn đầu Khối thi đua thực hiện dâng hương. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) dẫn đầu Khối thi đua thực hiện dâng hương. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) dẫn đầu Khối thi đua thực hiện dâng hương. Ảnh: Hải Anh
Lên top