Hội nghị tập huấn công tác nữ công công đoàn ngành giáo dục

Các đại biểu tới thăm quê Bác và dâng hương tại Khu di tích Kim Liên vào sáng ngày 17.4. Ảnh: Trần Tuyên
Các đại biểu tới thăm quê Bác và dâng hương tại Khu di tích Kim Liên vào sáng ngày 17.4. Ảnh: Trần Tuyên
Các đại biểu tới thăm quê Bác và dâng hương tại Khu di tích Kim Liên vào sáng ngày 17.4. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top