Hội nghị mạng lưới cán bộ công đoàn ở các khu chế xuất khu vực phía Nam

Hội nghị diễn ra tại TP.Vũng Tàu
Hội nghị diễn ra tại TP.Vũng Tàu