Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 25 (khóa XI): Thảo luận 8 nội dung quan trọng

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị.
Lên top