Hội nghị điển hình tiên tiến người lao động tỉnh Tiền Giang

Tuyên dương, khen thưởng người lao động tại hội nghị. Ảnh: K.Q
Tuyên dương, khen thưởng người lao động tại hội nghị. Ảnh: K.Q
Tuyên dương, khen thưởng người lao động tại hội nghị. Ảnh: K.Q
Lên top