Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội nghị Chủ tịch các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TƯ và tương đương