Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Tổng LĐLĐVN năm 2021

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải (giữa) tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Tổng LĐLĐVN” cho Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu và Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Nguyễn Minh Dũng. Ảnh: Ngọc Tú
Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải (giữa) tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Tổng LĐLĐVN” cho Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu và Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Nguyễn Minh Dũng. Ảnh: Ngọc Tú
Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải (giữa) tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Tổng LĐLĐVN” cho Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu và Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Nguyễn Minh Dũng. Ảnh: Ngọc Tú
Lên top