Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định lần thứ 9

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Lên top