Hội nghị báo cáo viên Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng

Báo viên tại hội nghị. Ảnh Hồng Sơn
Báo viên tại hội nghị. Ảnh Hồng Sơn
Báo viên tại hội nghị. Ảnh Hồng Sơn
Lên top