Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thái Nguyên lần thứ 14 (khóa XV)

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tặng hoa các UV BTV được bầu bổ sung. Ảnh: T.H
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tặng hoa các UV BTV được bầu bổ sung. Ảnh: T.H
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tặng hoa các UV BTV được bầu bổ sung. Ảnh: T.H
Lên top