Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ 8

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến. Ảnh: CĐ DMVN
Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến. Ảnh: CĐ DMVN
Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top