Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Khai mạc Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: CĐ HN
Khai mạc Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: CĐ HN
Khai mạc Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: CĐ HN
Lên top