Hội đồng Trường Đại học Công đoàn ra mắt

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (trái) - trao quyết định công nhận đồng chí Lê Cao Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Tú Quỳnh
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (trái) - trao quyết định công nhận đồng chí Lê Cao Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Tú Quỳnh
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (trái) - trao quyết định công nhận đồng chí Lê Cao Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Tú Quỳnh
Lên top