Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp lần 2: Chọn phương án đề xuất điều chỉnh LTT tăng 7,3% so với năm 2016