Hội đồng Tiền lương Quốc gia: Hôm nay, họp bàn lần 2 phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng