Hội diễn nghệ thuật “Vietnam Airlines Spirit 2019”

Ban tổ chức tặng hoa lưu niệm cho các đội dự Hội diễn. Ảnh: Lan Dịu
Ban tổ chức tặng hoa lưu niệm cho các đội dự Hội diễn. Ảnh: Lan Dịu
Ban tổ chức tặng hoa lưu niệm cho các đội dự Hội diễn. Ảnh: Lan Dịu
Lên top