Hội đàm trực tuyến giữa Tổng LĐLĐVN và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Hội đàm trực tuyến giữa Tổng LĐLĐVN và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào diễn ra sáng 7.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Hội đàm trực tuyến giữa Tổng LĐLĐVN và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào diễn ra sáng 7.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Hội đàm trực tuyến giữa Tổng LĐLĐVN và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào diễn ra sáng 7.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top