Hội Cựu SV ĐH Bách khoa Hà Nội tại miền Nam hỗ trợ các trường học tại Quảng Bình