Hồi âm: "Vụ một lao động VN tử vong tại Saudi Arabia": Doanh nghiệp bồi thường 350 triệu đồng