Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hồi âm: Công ty TNHH Trọng Toàn (Đà Nẵng) đã giải quyết thoả đáng yêu cầu công nhân