PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC TỔNG LĐLĐVN TRẦN THANH HẢI:

“Học tập suốt đời” phải là suy nghĩ của người lao động

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trao đổi với người lao động về 4.0. Ảnh: L.T
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trao đổi với người lao động về 4.0. Ảnh: L.T
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trao đổi với người lao động về 4.0. Ảnh: L.T
Lên top