Học sinh vùng Đồng Tháp Mười hồ hởi nhận cặp phao

Học sinh vui mừng được nhận cặp phao. Ảnh: K.Q
Học sinh vui mừng được nhận cặp phao. Ảnh: K.Q
Học sinh vui mừng được nhận cặp phao. Ảnh: K.Q
Lên top