Hoạt động trong ngày làm việc thứ hai tại Mỹ của Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN

Một trong những hoạt động của ngày làm việc thứ hai tại Mỹ của Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN. Ảnh: B.Đ.N
Một trong những hoạt động của ngày làm việc thứ hai tại Mỹ của Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN. Ảnh: B.Đ.N