Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5 (khóa XII):

Hoạt động ở cơ sở phải xuất phát từ nhu cầu của đoàn viên

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5 (khóa XII). 
Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5 (khóa XII). Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5 (khóa XII). Ảnh: Sơn Tùng
Lên top