Hoạt động của Công đoàn đại học dưới tác động của COVID-19 và Luật Giáo dục sửa đổi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM tặng hoa chúc mừng các đại biểu dự hội nghị.
Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM tặng hoa chúc mừng các đại biểu dự hội nghị.
Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM tặng hoa chúc mừng các đại biểu dự hội nghị.
Lên top