Hoạt động công đoàn một số doanh nghiệp ở Hải Phòng bị "cầm chừng" do dịch

Công đoàn cơ sở ở Hải Phòng nêu rõ khó khăn trong triển khai hoạt động công đoàn tại đơn vị. Ảnh MD
Công đoàn cơ sở ở Hải Phòng nêu rõ khó khăn trong triển khai hoạt động công đoàn tại đơn vị. Ảnh MD
Công đoàn cơ sở ở Hải Phòng nêu rõ khó khăn trong triển khai hoạt động công đoàn tại đơn vị. Ảnh MD
Lên top