PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC TỔNG LĐLĐVN TRẦN THANH HẢI:

Hoạt động Công đoàn cần phải thực hiện có hiệu quả

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (thứ hai, phải sang) làm việc với LĐLĐ tỉnh Điện Biên. Ảnh: T.N
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (thứ hai, phải sang) làm việc với LĐLĐ tỉnh Điện Biên. Ảnh: T.N
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (thứ hai, phải sang) làm việc với LĐLĐ tỉnh Điện Biên. Ảnh: T.N
Lên top