Hoạt động CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: Đang thiếu cơ chế hữu hiệu bảo vệ cán bộ Công đoàn

Nhà ăn của CNLĐ Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam được CĐCS phối hợp trang bị vách ngăn phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Nhà ăn của CNLĐ Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam được CĐCS phối hợp trang bị vách ngăn phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Nhà ăn của CNLĐ Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam được CĐCS phối hợp trang bị vách ngăn phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lên top