Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoạt động CĐ tại các DN FDI ở Nghệ An: Hài hòa lợi ích người lao động và doanh nghiệp