Hoạt động CĐ cơ sở phải theo hướng hiện đại, phong phú và thiết thực

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.A
Lên top