Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Công đoàn Công an nhân dân

Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân Công Thanh Thảo phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lương Hạnh.
Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân Công Thanh Thảo phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lương Hạnh.
Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân Công Thanh Thảo phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top